Projekty

I'm still waiting

Flutter App

Aplikacja do odliczania dni do ważnych dla nas wydarzeń

  • BloC/Cubit
  • Login with Google
  • Hive
  • Splash screen

What to do?

Flutter App

Pomaga zarządzać zadaniami i zachować porządek. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający dodawanie i usuwanie zadań oraz śledzenie postępu.

Praca z lokalnymi bazami danych za pomocą Hive.