I'm still waiting

Pomaga zarządzać zadaniami i zachować porządek. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający dodawanie i usuwanie zadań oraz śledzenie postępu.

Praca z lokalnymi bazami danych za pomocą Hive.

  • Hive
  • Splash screen
Stworzona przy użyciu: