Aplikacje

Kalkulator

Kalkulator Aplikacja Kalkulator to narzędzie, które pozwala użytkownikom szybko i wygodnie wykonywać różne operacje matematyczne. Za pomocą kalkulatora użytkownicy mogą wykonywać podstawowe obliczenia, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a także bardziej zaawansowane funkcje, takie jak obliczenia procentowe. Stworzona przy użyciu: Flutter/Dart Visual Studio Code

What to do?

I’m still waiting Pomaga zarządzać zadaniami i zachować porządek. Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający dodawanie i usuwanie zadań oraz śledzenie postępu. Praca z lokalnymi bazami danych za pomocą Hive. Hive Splash screen GitHub Stworzona przy użyciu: Flutter/Dart Visual Studio Code

I’m still waiting

I’m still waiting Aplikacja do odliczania dni do ważnych dla nas wydarzeń BloC/Cubit Login with Google GitHub Stworzona przy użyciu: Flutter/Dart Visual Studio Code